Formy płatności

Preferujemy następujące formy wpłaty należności: przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy, przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym, przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, gotówką za pobraniem, gotówką przy odbiorze osobistym.

Przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy - w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. Czas wpłynięcia środków finansowych z konkurencyjnych instytucji trwa około 24 godziny od zlecenia przelewu biorąc pod uwagę dni robocze. Transfer pieniędzy z konta w ING Bank Śląski będzie potwierdzony w kilka minut.

Numer konta:
Imperial 24
ul. Witkiewicza Stanisława Ignacego 67/4
44-100 Gliwice
ING 54105012981000 009074870347

Przelew bankowy na rachunek Sprzedawcy z opcją odbioru osobistego w Sklepie Stacjonarnym - w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, zaś Towar wydany zostanie w Sklepie Stacjonarnym, po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

Numer konta:
Imperial 24
ul. Witkiewicza Stanisława Ignacego 67/4
44-100 Gliwice
ING 54105012981000 009074870347

Przelew bankowy poprzez zewnętrzny system płatności PayU, obsługiwany przez firmę PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu - w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta.

Płatność gotówką za pobraniem -  płatność Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy - w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia.

Płatność gotówką - płatność uregulowana bezpośrednio podczas odbioruo sobistego zamówionego towaru w Sklepie Stacjonarnym.