Czym jest sztuka orientalna popularyzowana przez antykiswiata.pl?

"Orientalny" to określenie, które na przełomie XVIII i XIX w. stosowane było w Europie i Ameryce Północnej do zwizualizowania produktów i konwencji zdobniczych sięgających początkami do Chin, Japonii, Turcji, Bliskiego Wschodu oraz obszarów Azji obejmujących Półwysep Indyjski z Niziną Hindustańską i Cejlonem. W dobie obecnej tym terminem definiuje się wyroby egzotyczne: figurki, miski, pudełka, ozdoby stroju japońskiego jak również elementy wyposażenia wnętrza. Piękno i nieszablonowość towarów rezyduje w ich osobliwych kompozycjach przy zaimplementowaniu pracochłonnych technik dekoracyjnych: laku i emalii. Wielopostaciowość wykorzystanej bazy materiałowej uwzględnia metale szlachetne, bambus, kość słoniową, skałę metamorficzną - żad amfibolowy i minerały z grupy krzemianów łańcuchowych.

Profil naszej firmy?

Imperial 24 z siedzibą w Gliwicach jest przodującym dystrybutorem europejskich i azjatyckich elementów wyposażenia pomieszczeń mieszkalnych: mebli, rekwizytów i dekoracji wnętrz. Oferujemy szeroki wybór produktów wykonanych ręcznie za pomocą tradycyjnych technik stolarskich oraz kolekcjonerskich akcesoriów i zabytków przeszłości. Elementy współczesne są inspirowane wielowiekową tradycją i powielają antyczne style. Rozumiemy piękno chińskiej sztuki, finezję i subtelność dzieła, kultywujemy tradycję i historię Państwa Środka.

Skąd się to wzięło?

Cywilizacja chińska jest godna uwagi ze względu na swoją wyjątkowość i homeryczną sumę ludzkich eksperiencji. Mieszkańcy Zhongguo wierzą, że ich protoplaści zostali wyedukowani przez eurodytów ze znajomości życia, które stało się potęgą narodu i doprowadziło do jego spójności. Myśli chińskie czasów najdawniejszych, odczytane z inskrypcji wróżebnych dotyczyły:

  • przepowiedni związanych z wojnami i wyprawami czyli pytania o radę i szansę odniesienia zwycięstwa
  • przepowiedni związanych ze zjawiskami przyrody czyli pytania o wody opadowe, wiatr i słońce
  • przepowiedni o zasianych i zbieranych plonach czyli pytania o zagadnienia uprawne
  • przepowiedni mających związek z monarchami czyli pytania o zdrowie, wyprawy, sny, potomstwo
  • uroczystości składania ofiar przodkom i bóstwom przyrody z prośbami o wskazówki

Analizując poszczególne inskrypcje, można stwierdzić, że najwięcej informacji dotyczyło jakości życia, obrzędów, roli zaklinaczy i ceremonii składania równorzędnych ofiar: zwierzęcych i schwytanych wojowników z obcych plemion. Starożytni Chińczycy twierdzili, że ziemia jest oblana wokół morzami, unosi się na wodzie a niebo wsparte jest na filarach.

Czy warto?

Przedmioty kolekcjonerskie, zabytki przeszłości, produkty orientalne to zagadnienia, które do niedawna inspirowały doświadczonych kolekcjonerów, hobbystów, historyków sztuki, inteligencję i dobrze sytuowaną część społeczeństwa. Na przestrzeni kilkunastu lat grono entuzjastów uzupełnili amatorzy i nabywcy oczarowani reliktami minionych lat. Aktualnie bardzo rozszerzył się zakres zainteresowań o: obiekty z lat 70tych, pamiątki związane z muzyką rozrywkową, motoryzacją, elementy wyposażania wnętrza: meble industrialne, kolonialne, orientalne, ceramikę i drobne wyroby egzotyczne. Niewątpliwie na aktualną popularyzację rzeczy interesujących i potencjalne wartościowych mają wpływ liczne programy telewizyjne i publikacje naukowe w których eksperci rozpowszechniają historię antyków, sekrety rękodzieła i zdobnictwa. Kolekcjonowanie wymaga zachowania równowagi jest fascynacją, która sprawia przyjemność. Odprężające hobby podbudowane wiedzą, wymagające regularnego i akademickiego poszerzania horyzontów myślowych.

Czy źródło dochodu?

owszem ale wymaga czasu. Zdecydowana większość reflektantów, to grupa ludzi oczarowana "nieposkromioną pasją". Nabycie pożądanej rzeczy stanowi ukojenie i pozwala oderwać się od szarej rzeczywistości. Najbardziej komfortowa sytuacja pozwala traktować pasję jako alternatywę pomnożenia swojego majątku jednak wymaga upowszechnienia rzetelnej wiedzy o antykach i obserwowaniu aktualnych cen rynkowych. Słowa z Księgi Przysłów 14:15 są praktyczną radą dla potencjonalnych inwestorów: „Niedoświadczony daje wiarę każdemu słowu, lecz roztropny rozważa swe kroki”.